Osobná ochrana

foto1

"Poskytovanie osobnej ochrany vždy, keď si to situácia vyžaduje je službou, ktorá môže byť často krát veľmi efektívnym preventívnym riešením"

Fyzická ochrana objektov

foto1

"Nepravideľné obchôdzky bezpečnostného pracovníka
zabraňujúceho nepovolenému vniknutiu nepovolaných
osôb do stráženého areálu"

Zabezpečenie a monitorovanie objektov

foto1

"Zabezpečenie a monitorovanie objektov elektronickým zabezpečovacím systémom"

Zabezpečenie a monitorovanie objektov

foto1

"Zabezpečenie a monitorovanie objektov kamerovým systémom"

Ochrana majetku a osoby pri preprave

foto1

"Zabezpečenie ozbrojenej ochrany"

 

Ochrana prepravy majetku a osoby

foto1

"Zabezpečenie ozbrojeného doprovodu"

 

Prevádzkovanie GPS

foto1

"Monitorovanie a zabezbečenie motorových vozidiel"

 

Akcie a sponzoring

foto1

"Zabezpečenie a sponzorovanie športových, kultúrnych a spoločenských aktivít"