Kontakty

Dispečing PCO

Telefón: +421 48 414 44 22
Mobil: +421 918 384 147
E-mail: pco@omnisbb.sk

Oblastní manažéri

Daniela
Ďutmentová

Oblastný manager
TESCO STORES

Košický Kraj

Telefón: 0915 578 950
dutmentova@omnisbb.sk

Miroslav
Hudec

Oblastný manager
TESCO STORES

Prešovský kraj

Telefón: 0919 443 033
hudec@omnisbb.sk

Patrik
Cupan

Oblastný manager
TESCO STORES

Žilinský kraj

Telefón: 0918 413 605
cupan@omnisbb.sk

Roman
Kojnok

Oblastný manager
TESCO STORES

Banskobystricý kraj

Telefón: 0915 578 920
kojnok@omnisbb.sk

Branislav
Danko

Oblastný manager
TESCO STORES

Banskobystricko-nitriansky kraj

Telefón: 0905 762 221
danko@omnisbb.sk

Stanislav
Chudý

Oblastný manager
TESCO STORES

Trenčiansky kraj

Telefón: 0918 411 566
chudy@omnisbb.sk

Karol
Matúš

Oblastný manager
TESCO STORES

Bratislava

Telefón: 0917 999 262
matus@omnisbb.sk

Jozef
Bogyó

Oblastný manager
TESCO STORES

Trnavsko-nitriansky kraj

Telefón: 0917 999 614
bogyo@omnisbb.sk

Dana
Blanáriková

Oblastný manager
TESCO STORES

Záhorie

Telefón: 0917 997 984
blanarikova@omnisbb.sk

Denisa
Knoppová

Manager VPCO
TESCO STORES

Banská Bystrica

Telefón: 0910 401 020
E-mail: knoppova@omnisbb.sk

Marek
Bíro

Manager VPCO
TESCO STORES

Nitra

Telefón: 0918 775 747
E-mail: biro@omnisbb.sk

Ľuboš
Kramer

Oblastný manager – Prevádzky Banská Bystrica

Telefón: 0905 752 094
kramer@omnisbb.sk

Administratíva spoločnosti

Peter Brieda

Konateľ spoločnosti
OMNIS SECURITY SERVICE BB s.r.o.

Telefón: 0905 415 718
E-mail: brieda@omnisbb.sk

JUDr. Tomáš Hláčik

Konateľ spoločnosti
OMNIS DETECTIVE SERVICE BB s.r.o.

Jozef Michalčík

Konateľ spoločnosti
PREVÁDZKY OBCHODNÝCH CENTIER
OMNIS SECURITY BUILDING MANAGEMENT s.r.o.

Telefón: 0905 415 717
E-mail: michalcik@omnisbb.sk

Igor Knopp

Prevádzkový manager
TESCO STORES

Telefón: 0911 616 717
E-mail: knopp@omnisbb.sk

Radoslav Kocka

Prevádzkový manager
TESCO STORES

Telefón: 0908 912 811
E-mail: kocka@omnisbb.sk

Mário Lukáč

Administrátor systémov + technická služba

Telefón: 0948 265 515
E-mail: admin@omnisbb.sk

Petra
Puškášová

Ekonomické oddelenie

Telefón: 048/414 44 21
E-mail: puskasova@omnisbb.sk

Ivana
Kolkusová

Personálne oddelenie

Telefón: 048/414 44 21
E-mail: kolkusova@omnisbb.sk

Kde nás nájdete

OMNIS SECURITY SERVICE BB
s.r.o.

Lazovná 33
Banská Bystrica

Telefón: +421 48 414 44 22
E-mail: info@omnisbb.sk

IČO: 36031194
DIČ: 2021398115
IČ DPH: SK2021398115 (podľa §4)

Registrovaná na Okresnom súde Banská Bystrica, Vložka číslo:  5476/S

OMNIS DETECTIVE SERVICE
s.r.o.

Lazovná 33
Banská Bystrica

Telefón: +421 48 414 44 22
E-mail: info@omnisbb.sk

IČO: 36045781
DIČ: 2021553193
IČ DPH: SK2021553193 (podľa §4)

Registrovaná na Okresnom súde Banská Bystrica, Vložka číslo:  6841/S

OMNIS SECURITY BUILDING MANAGEMENT
s.r.o.

Lazovná 33
Banská Bystrica

Telefón: +421 48 414 44 22
E-mail: info@omnisbb.sk

IČO: 52932605
IČ DPH: SK2121237536 (podľa §4)

Registrovaná na Okresnom súde Banská Bystrica, Vložka číslo:  38615/S