Naše

Služby

Osobná ochrana

Prevencia je jedným z najlepších spôsobov ochrany osôb.
Pri zabezpečovaní osobnej ochrany sa môžete spoľahnúť na náš profesionálny a diskrétny prístup v každej situácií.

Fyzická ochrana objektov

Rutinné a pravidelné prehliadky uľahčujú nepovolené vniknutie do objektu. Práve preto naši pracovníci vykonávajú prehliadky v nepravidelných intervaloch. Týmto správaním prakticky eliminujú možnosť vniknutia nepovolaných osôb do nami stráženého objektu.

Elektronická ochrana objektu

Poskytujeme odbornú inštaláciu zabezpečovacích zariadení do vášho objektu. Zabezpečovacie zariadenie pripojíme na pult ochrany. Vďaka tomuto druhu zabezpečenia je váš objekt chránený 24 hodín denne. V prípade narušenia zabezpečenia sa postaráme o okamžitý výjazd našich pracovníkov.

Ochrana majetku a osôb pri preprave

Ochránime vás aj váš majetok pri transporte. V prípade potrieb klienta zabezpečíme ozbrojený sprievod v špeciálne upravenom vozidle s maximálnou mierou zabezpečenia.

GPS monitoring

Prostredníctvom GPS lokalizácie monitorujeme pohyb vášho vozidla. S týmto druhom zabezpečenia vždy viete, kde sa vaše vozidlo nachádza.

Akcie a sponzoring

Naši odborní pracovníci sú k dispozícií aj pri zaistení bezpečnosti pri športových, kultúrnych a spoločenských akciách.